Lionsclub
Veendam

multiple district 110BN

Over de Lionsclub Veendam

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.

De Lions Club Veendam (opgericht in 1970), beijvert zich om goede doelen – in de
meest brede zin van het woord – een financiële en/of materiële steun in de rug te bieden. Daarbij richt de Lions Club Veendam zich op lokale, en regionale projecten. Onder het kopje projecten vindt u een lijst met projecten die de Lionsclub de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Het Bestuur


President
Martine Wouters


Past President
Bert Wierenga


Post President
Dirk-Jan Brouwer


Penningmeester
Jacob Huisman


Secretaris
Geert Jan Strating

Projecten en donaties

Aanvraag voor hulp Lionsclub

Een aanvraag dient in elk geval voorzien te zijn van een begroting van het gehele project en een specificatie van de gewenste ondersteuning. Bovendien dient de aanvraag voorzien te zijn van een goede motivatie waarom uw project zich onderscheidt van andere projecten. Bij het indienen van een aanvraag dient er rekening mee gehouden te worden dat een behandeling minimaal twee maanden in beslag neemt voordat er toekenning of afwijzing gegeven wordt. Het doen van een aanvraag kan door het contactformulier in te vullen.

Contact

Wanneer u een vraag heeft aan de Lionsclub Veendam vul dan uw gegevens zo volledig in op het contactformulier. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.  

Contactformulier

    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.