Lionsclub
Veendam

multiple district 110BN

Over de Lionsclub Veendam

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.

De Lionsclub Veendam (opgericht in 1970), beijvert zich om goede doelen – in de meest brede zin van het woord – een financiële en/of materiële steun in de rug te bieden. Daarbij richt de Lionsclub Veendam zich op lokale, en regionale projecten. Onder het kopje projecten vindt u een lijst met projecten die de Lionsclub de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

 

Het Bestuur


President
Jakob Huisman


Past President
Hans Deuze


Post President
Roos Gardien

Penningmeester
Sander Kobus

Secretaris
Hans Stuut

Het Bestuur


President
Jakob Huisman


Past President
Hans Deuze


Post President
Roos Gardien

Penningmeester
Sander Kobus

Secretaris
Hans Stuut

Projecten en donaties

Aanvraag voor hulp Lionsclub

Een aanvraag dient in elk geval voorzien te zijn van een begroting van het gehele project en een specificatie van de gewenste ondersteuning. Bovendien dient de aanvraag voorzien te zijn van een goede motivatie waarom uw project zich onderscheidt van andere projecten. Bij het indienen van een aanvraag dient er rekening mee gehouden te worden dat een behandeling minimaal twee maanden in beslag neemt voordat er toekenning of afwijzing gegeven wordt. Het doen van een aanvraag kan door het contactformulier in te vullen.

Contact

Wanneer u een vraag heeft aan de Lionsclub Veendam vul dan uw gegevens zo volledig in op het contactformulier. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden

Contactformulier